Atelier 't Duifje (Ver. Open Creatief atelier)

Atelier ’t Duifje is een vereniging met een mix van mensen. Mensen met een kleine beurs, buurtbewoners, ouderen en vol in de maatschappij acterende mensen. Juist deze mix werkt weldadig, want het is een kruisbestuivende omgeving waar elke groep beter van wordt en juist dat willen we koesteren. Atelier ’t Duifje biedt ruimte aan verschillende vormen van creatieve ontplooiing. Er is een goed geoutilleerd keramisch atelier, een ruim assortiment aan verf, teken en druktechnische spullen en ruimte voor allerlei andere activiteiten, handwerk, collage etc.
Er wordt geen les gegeven maar volledig geleund op het overdragen van kennis die in de loop der jaren is opgebouwd. Professionals en amateurs werken er op werkelijk alle niveaus door en met elkaar. Wel is er ruimte voor workshops van professionals als er vanuit de groep vraag naar is. Atelier ’t Duifje hanteert een lage contributie die bovendien nog eens gehalveerd wordt bij bezit van een Gelrepas.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn maatschappelijke participatie / activering, sociale binding in wijken

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Als tegenprestatie kun je bij ons aan veel denken: een kunstwerk, een workshop, outsiderart, maar ook een miniTEDx over de participatiesamenleving, bekeken door andere ogen, etc.

Matches door Atelier 't Duifje (Ver. Open Creatief atelier)

Matches voor Atelier 't Duifje (Ver. Open Creatief atelier)