Dorpsvereniging Elden / Dorpshuis Ons Gebouw

1 april 2014 is de Dorpsvereniging Elden eigenaar geworden van het Dorpshuis. Tot die tijd was het Dorpshuis in handen van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). De nieuwe plannen m.b.t. het Dorpshuis maken deel uit van de nieuwe Dorpsvisie (2015-2025). De rode draad in deze visie is het behouden en versterken van het Dorpse karakter. In de visie wordt bij een vijftal onderwerpen opgenomen: groen, verkeer, sociaal en inwoners, bebouwing en bestaande kwaliteiten. Het Dorspshuis Elden is een verzamelplaats voor sociale en maatschappelijke activiteiten waarmee het Dorpshuis zich richt op het onderwerp ‘sociaal en inwoners’. Bij dit onderwerp zijn de kernwaarden ‘alledaagse ontmoetingen’ en ‘ons kent ons’. Momenteel bied het Dorpshuis ruimte voor kinderopvang, ouderensoos, gym, yoga, zangkoor, kerkkoor, kaarten, vergaderingen, lezingen, clubs en verenigingen.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn maatschappelijke participatie / activering, mantelzorg, sociale binding in wijken

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Het pand is sinds kort in eigen bezit om het voortbestaan te garanderen. Er is wel veel achterstallig onderhoud, met name aan de buitenkant van het gebouw. Hierbij zijn we zowel geholpen met kennis als met materialen en handjes. Een voorbeeld van klussen waar wij uw hulp goed bij kunnen gebruiken zijn het aanleggen/aanpassen van de toiletten (de tekening hiervoor is al gemaakt) en het doorbreken en verplaatsen van de bar in de keuken.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Het Dorpshuis Elden brengt vier keer per jaar het blad ‘Hallo Elden’ uit en heeft een website www.elden.nl Hier kan aandacht aan uw bedrijf worden besteed, zoals een bericht met een beschrijving van de inzet die jullie hebben geleverd. Daarnaast beschikken wij over een ruimte die wij voor uw beschikbaar kunnen stellen voor bijvoorbeeld een vergadering, bijeenkomst of workshop.

Matches door Dorpsvereniging Elden / Dorpshuis Ons Gebouw