Stevig Arnhem

De vrijwilligers van Stichting Eigen Voorziening In Geitenkamp (STEVIG) ondersteunen ca. 60 zelfstandig wonende senioren v.a. 55 jaar die geen of vrijwel geen netwerk hebben en maken zo hun leven prettiger met activiteiten en een steuntje in de rug. De vrijwilligers helpen bv. met inkopen doen, overhandigen presentjes als opstekertjes aan eenzame bewoners en delen beschikbaar gestelde tijdschriftenpakketten en gedoneerde boodschappen van de lokale supermarkt en bakker uit aan mensen die die extraatjes goed kunnen gebruiken. Ook worden ontmoetingsactiviteiten voor de wijkgenoten georganiseerd.  

Over deze organisatie
 • Bezoek de website
 • Sociale thema('s) zijn armoede, eenzaamheid, sociale binding in wijken

Matches voor Stevig Arnhem

 • Stevig Arnhem krijgt partij lekkers voor in voedselpakketten van Pathé

  () Pathé heeft een grote party chips waarvan de houdbaarheid binnen de komende weken verloopt. Om verspilling tegen te gaan en mensen die het echt nodig hebben te bereiken, heeft Pathé contact gezocht met de Arnhemse Uitdaging. Deze chipszakjes zijn een welkome feestelijke aanvulling voor de voedselpakketten die Stevig Arnhem uitdeelt.

 • Stevig Arnhem ontvangt speelgoed van 2Switch Elst

  () Stevig Arnhem heeft 3 volle dozen speelgoed ontvangen dat was gedoneerd door 2Switch Elst. Na een geslaagde sinterklaas-speelgoed-inzameling en een uitgifte aan minimagezinnen bleef er bij 2Switch nog veel mooi en bruikbaar 2dehands speelgoed over. Zij benaderde de Arnhemse Uitdaging om het overgebleven speelgoed te verspreiden onder maatschappelijke organisaties die dit kunnen verspreiden als sinterkerstcadeau voor kinderen met een kleine beurs in de leeftijd van 0-12 jaar.

 • MVT biedt Stevig Arnhem hulp bij lay-out "kerst-nieuwsbrief"

  () Graag wil Stevig Arnhem de kerst-nieuwsbrief uitbrengen in de vorm van een krantje. Deze zal worden verspreid tijdens het uitdelen van de kerst- en voedselpakketjes en tijdens de kerstlunch. De lay-out van de nieuwsbrief krijgt vorm dankzij tips vanuit MVT en een format wat zij van hen mogen gebruiken.

 • Binnenstadskoor Arnhem doneert synthesizer aan STEVIG Arnhem

  () Verbindingen versterken tussen ouderen en jongeren in de wijk Geitenkamp Dat levert voor hen beiden winst op. STEVIG Arnhem heeft contact met verschillende ouderen die muziekinstrumenten bespelen en jongeren die dat best willen leren en omgekeerd. De ouderen en jongeren vormen buddy’s om samen een instrument te leren bespelen. Binnenstadskoor Arnhem stopt haar activiteiten na het afhaken van meerdere leden door de coronamaatregelen. Ze willen de overgebleven synthesizer graag een goed plekje geven bij het muziekproject van STEVIG Arnhem.

 • Feelgood Studio Elst doneert drumstel aan STEVIG Arnhem

  () Verbindingen versterken tussen ouderen en jongeren in de wijk Geitenkamp Dat levert voor hen beiden winst op. STEVIG Arnhem heeft contact met verschillende ouderen die muziekinstrumenten bespelen en jongeren die dat best willen leren en omgekeerd. De ouderen en jongeren vormen buddy’s om samen een instrument te leren bespelen. De achterliggende gedachte hierbij is dat de deelnemers, misschien wel voor het eerst, een gevoel van eigenwaarde en trots krijgen. Een positief geluid in deze wijk door gebruik te maken van de kracht van mensen die een bijzondere vaardigheid willen delen met andere wijkbewoners. Het eerste muziekinstrument is gedoneerd!..

 • Arnhemse Uitdaging biedt sparringpartner voor Stevig Arnhem

  () Om de Stichting te verstevigen en toekomstbestendig te maken is STEVIG Arnhem op zoek naar een sparringpartner voor advies. Adviseur Hilbert de Goede gaat vanuit De Arnhemse Uitdaging als sparringpartner steun en advies geven aan STEVIG Arnhem over het verstevigen van de stichting.

 • Stevig Arnhem ontvangt kerstbroden van Voedselbank

  () Voedselbank Arnhem heeft een heel grote donatie kerstbroden mogen ontvangen. De donatie was zo groot en de houdbaarheidsdatum niet meer zo lang, dat er nog wat overbleef om 30 broden te delen met Stevig Arnhem.

 • Stevig Arnhem ontvangt grote partij lekkers van Pathé

  () Ook Pathé heeft te maken met de Corona maatregelen. Door de tijdelijke sluiting van de bioscoop worden er ook geen frisdrank en versnaperingen verkocht. Van een aantal producten verloopt de houdbaarheid de komende weken. Om verspilling tegen te gaan en mensen die het echt nodig hebben te bereiken, heeft Pathé contact gezocht met de Arnhemse Uitdaging. Voor al deze heerlijke producten was snel een nieuwe maatschappelijke organisatie gevonden. Stevig Arnhem wil met deze producten graag mensen die het nodig hebben een hart onder de riem steken met iets lekkers. Via een aantal vrijwilligers worden de producten verspreid aan bewoners in Geitenkamp met een kleine beurs.

 • Stevig Arnhem ontvangt aandachts-cadeautjes van de Cadeautjesbank

  () Ontmoetingsactiviteiten vallen uit, sociale contacten worden beperkt, we moeten afstand houden van elkaar. Voor alleenwonende mensen met een klein sociaal netwerk zijn het barre tijden, zeker als ze tot de risicogroep voor het verkrijgen van Covid-19 behoren. Dat maakt dat maatschappelijke organisaties die cliënten en deelnemers hebben uit deze doelgroep iets voor hen willen doen. Stevig Arnhem benaderde ons met de vraag of we voor een kleine attentie kunnen zorgen voor bewoners in de Geitenkamp die nauwelijks het huis uit komen doordat ze tot de kwetsbare doelgroep behoren. Via onze Cadeautjesbank heeft Stevig Arnhem attenties ontvangen in de vorm van o.a...

 • Jumbo Janssen verzorgt 50 ontbijtjes voor eenzame ouderen Stevig Arnhem

  () In Geitenkamp wonen veel ouderen met een klein sociaal netwerk. In verband met de huidige Corona-maatregelen zijn er vrijwel geen activiteiten meer waar zijn aan deel kunnen nemen. Zij behoren allen tot de meest kwetsbare risicogroep bij dit virus. Dat betekent dat zij zich nu extra alleen voelen. Stevig Arnhem zet zich voor hen in met kleine aandachts-geschenkjes die bij hen aan de deur afgeleverd worden. Dankzij de verzorging van heerlijke ontbijtjes door Jumbo Janssen worden deze ouderen deze keer verrast met iets heel anders. Deze ontbijtjes bestaan uit een pakje Appelsap, boter- en jamkuipje, mini hagelslag, plakje kaas en ham, Croissant, Kaiserbroodje en een gekookt eitje hoort erbij!..

 • Website Mentor helpt Stevig Arnhem met het verbeteren van de website

  () Website Mentor heeft de vraag van Stevig Arnhem verder geconcretiseerd en geholpen bij het verbeteren van de website. De samenwerking is uitgegroeid tot een duurzame verbinding om er voor te zorgen dat Stevig Arnhem uiteindelijk helemaal zelfstandig aan de slag kan met het bijhouden van de website.