Stichting Intermobiel

Als digitale ontmoetingsplaats voor jongeren met een handicap of chronische ziekte gaat Intermobiel uit van datgene dat de jongeren wél kunnen. Oprichtster is Veroni Steentjes die zelf a.g.v. post-traumatische dystrofie, niet kan staan, altijd pijn heeft en vrijwel geen handfunctie. Via Intermobiel helpen de jongeren elkaar en delen zij hun kennis en ervaring, zoals op het gebied van sport, aanpassingen, wonen, toegankelijkheid, vrije tijd, ontspannen, vervoer, seksualiteit, opvoeden en mediteren. Vanuit het kleine Intermobiel Fonds kan de doelgroep via een aanvraag middelen op bruikleenbasis gebruiken met als doel meer zelfstandigheid en meer contact met de buitenwereld. De stichting heeft een 4-tal bestuursleden, vrijwilligers en onder de ondersteuners en ambassadeurs bekende Nederlanders die het platform een warm hart toe dragen. De stichting is volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. 

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn gezondheid, lotgenotencontact , persoonlijke ontwikkeling

Matches door Stichting Intermobiel

Matches voor Stichting Intermobiel