Stichting Kruispunt

Stichting Kruispunt biedt sinds 1995 pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Dagelijks is er i.a.v. 3 pastores een koffie-inloop en wordt een maaltijd voor max. 40 mensen geserveerd. Mensen komen voor warmte, een maaltijd, goed gesprek, adviezen, internet, spelletje of rust. Veel bezoekers zijn het vertrouwen in zichzelf, in anderen en/of instanties kwijtgeraakt. Ze zijn meestal alleen, hebben schulden, staan onder bewindvoering en hebben geen werk. Mensen worden ook thuis bezocht, in een opvang, ziekenhuis, gevangenis, e.d. Het gemeentelijk beleid ‘Minder opvang, beter leven’ zorgt voor grotere uitstroom uit de opvangvoorzieningen naar zelfstandige woonruimte. Kruispunt helpt bij het aangaan van nieuwe sociale contacten, verbindingen in de buurt en een goede dagbesteding. 120 Vrijwilligers zorgen voor koffie/thee, een luisterend oor en nemen deel aan kookgroepen van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties die tevens de kosten van de maaltijden betalen.  

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn armoede, eenzaamheid, maatschappelijke participatie / activering

Matches voor Stichting Kruispunt