Een drempelhulp bij de buurthuiskamer De Duiventil

: Verschillende buurtbewoners die gebruik willen maken van de ontmoetingsmogelijkheden bij de Duiventil, zijn weinig mobiel en maken gebruik van een rollator of een rolstoel. In de huidige locatie zijn drempels aanwezig waar zij nu met moeite overheen kunnen rollen. Er zijn drie momenten waarop het binnenkomen belemmerd wordt: bij de ingang zijn drie treetjes aanwezig, verder zijn er twee drempels aanwezig tussen de verschillende ruimten. Foto’s en tekeningen zijn aanwezig ter verdere info.

De vraag

Een drempelhulp voor een drempel die helpt om drie hindernissen te overbruggen.

Over Buurthuiskamer De Duiventil

Sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid voorkomen. In de wijk ’t Duifje, onderdeel van Malburgen Oost, wonen veel mensen met een klein sociaal netwerk. De Buurthuiskamer biedt hen een laagdrempelige ontmoetingsruimte en organiseert activiteiten die het onderlinge contact bevorderen.