Een foldermolen voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT)

MVT heeft naast een eigen aanbod, ook een doorverwijsfunctie voor mantelzorgers en hulpverleners naar andere organisaties die hulp kunnen bieden. Daarom staan in de folderkast veel verschillende folders van anderen. Zoveel, dat de eigen folders niet meer goed opvallen. Om een duidelijk onderscheid te maken en meer aandacht te verkrijgen voor het eigen aanbod is een verrijdbaar folderrek op een eigen standaard ideaal. Dat kan op wisselende plekken geplaatst worden zodat de attentiewaarde groot blijft. Het maakt dat bezoekers gemakkelijker op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden om hulp en ondersteuning te verkrijgen die specifiek gericht is op de knelpunten bij mantelzorgers.

De vraag

Een foldermolen met plaats voor zo’n 10 folders op A5 formaat op een verrijdbare voet.

Over Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT)

Mantelzorgers verlenen vaak gedurende langere tijd intensieve zorg, soms zelfs 24 uur per dag. Dat doen ze vrijwillig en onbetaald. Omdat het ‘gewoon’ is om een hulpbehoevende partner, ouder, vriend of eigen kind te helpen. MVT ondersteunt en informeert mantelzorgers en regelt daarnaast vrijwillige thuishulp. Zij biedt alle 8 functies uit de WMO m.b.t. mantelzorg : informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming, materiële hulp. Daarnaast bieden zij ontmoetingsmogelijkheden voor lotgenotencontact en activiteiten voor informatie en ontspanning.