De Gezonde Plek in de Wijk zoekt lokale initiatieven om doelstellingen te realiseren