Herkenbaarheid van de locatie De Duiventil vergroten

De Duiventil is niet goed herkenbaar aan de buitenkant van het gebouw. Dat betekent dat alleen insiders de plek kunnen vinden. Omdat het een prettige plek moet zijn voor iedereen, is het van belang dat zij ook goed te vinden zijn voor mensen die gewoon even langskomen. Buurtbewoners bijvoorbeeld, die het gezellig vinden om er een kopje koffie te drinken, gewoon even weg uit het sociale isolement waarin zij veelal zitten. De eerste vereiste daarvoor is dat de locatie duidelijk herkenbaar is. De activiteiten van De Duif worden nu aangekondigd op posters en flyers. Deze worden verspreid in de omgeving en op de ramen van de locatie bevestigd. Het ontbreekt op dit moment aan een duidelijk logo of lichtbak voor de ramen.

De vraag

Hulp bij het vergroten van de herkenbaarheid in de buurt.

Over Buurthuiskamer De Duiventil

Sociale cohesie bevorderen en eenzaamheid voorkomen. In de wijk ’t Duifje, onderdeel van Malburgen Oost, wonen veel, vaak wat oudere mensen met een klein sociaal netwerk. De Buurthuiskamer biedt hen een laagdrempelige ontmoetingsruimte en organiseert activiteiten die het onderlinge contact bevorderen.