Laptopbank geeft in 2021 laptops en smartphones uit voor inzet bij maatschappelijke organisaties