Vrijwilligerscentrale biedt advies aan BIO NCPG bij opzetten beleid rondom deskundigheidsbevordering