Siza onderzoekt mogelijke werkplekken voor dementerende ouderen SWOA

SWOA richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van Arnhemse ouderen. Zij stimuleren ouderen om actief aan de samenleving deel te nemen en ondersteunen mensen bij het in stand houden, herstellen of vergroten van hun sociale netwerk. Voor een aantal dementerende ouderen is SWOA op zoek naar mogelijke werkplekken om ook echt actief deel te nemen aan de samenleving, Siza bekijkt de mogelijkheden binnen de organisatie. Er is nog geen concrete mogelijkheid.