Divers & Jong zoekt naar verbreding van kennis over beroepen door bedrijfsbezoeken

Divers & Jong richt zich met name op hoogopgeleide jongeren. Jongeren met een klein sociaal netwerk door bijvoorbeeld een migratieachtergrond, weten vaak heel weinig over verschillende beroepen. Daarom willen jongeren zij graag arts worden of advocaat. Op het moment is ICT ook erg in trek. Dat er veel meer beroepen zijn waar je een goed salaris verdient en hoogopgeleid voor moet zijn ligt vaak buiten hun zichtveld, laat staan dat ze een goed beeld hebben van wat deze beroepen in de praktijk betekenen. Dat leidt regelmatig tot verkeerde studiekeuzes. Heel vervelend in een tijd waarin voor een studie grote bedragen geleend moeten worden. Om hen een beter beeld te geven van verschillende beroepen zou het fantastisch zijn als er bedrijven deze slimme jongeren bekend willen maken met de mogelijkheden voor hen binnen verschillende branches. Het allerleukste zijn daarbij bedrijfsbezoeken waarbij medewerkers iets laten zien van hun dagelijkse werkzaamheden.

De vraag

Bedrijfsbezoeken voor jongeren die een opleiding op MBO, HBO of universitair-niveau volgen of gaan volgen, waarbij de nadruk ligt op meer informatie over de verschillende functies die zij zouden kunnen vervullen.

Over Arnhem Divers & Jong

Stichting Divers & Jong bestaat uit een cultureel diverse groep rolmodellen die zich inzet voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Divers & Jong organiseert netwerkevenementen, waaronder de picknick in samenwerking met lokale partners. Ook organiseren we cursussen zoals ‘hoe word ik de ideale starter’ voor jongeren en geven we advies aan organisaties over hoe zij diversiteit intern kunnen bevorderen. Dievers & jong richt zich voornamelijk om hoog opgeleide jongeren.