Een interviewer voor stichting Intermobiel

Het Mobiel Magazine komt in juni en in december uit. In eerste instantie wordt het digitaal verspreid en als er sponsoring is wordt het ook gedrukt en neergelegd op plekken waar mensen uit de doelgroep aanwezig zijn. Het is een kwalitatief magazine van rond de 60 pagina’s opgemaakt door vooral vrijwilligers uit de doelgroep met enkele vrijwilligers zonder handicap. Een onderdeel van het magazine zijn interviews. Intermobiel zoekt twee mensen die deze interviews af willen nemen. Werkzaamheden zijn: research op internet naar onderwerpen en interessante personen, een interview afnemen (kan soms via de telefoon of mail) en er een artikel van maken. Het zou fijn zijn als de vrijwilliger ook kan meedenken over de invulling van de website en het Mobiel Magazine, maar dat is niet noodzakelijk.

De vraag

Eén of liefst twee mensen die 4 interviews af willen nemen in twee jaar en dit willen uitwerken tot een artikel. Er is hulp van een professionele vrijwilliger die de teksten op een professionele manier redigeert, maar die niet zelf de interviews af kan nemen.

Over Stichting Intermobiel

Stichting Intermobiel zet zich via www.intermobiel.com in voor jongeren die door een chronische ziekte of handicap minder mobiel of aan huis of bed gekluisterd zijn. Deze jongeren raken makkelijk in een sociaal en maatschappelijk isolement. Naast het onderhouden van een digitaal netwerk om met lotgenoten in contact te komen, zet Intermobiel zich in voor een toegankelijke leefwereld waarin ook plaats is voor (lig)rolstoelen, brancards en bedden. Stichting Intermobiel kiest de positieve insteek en kijkt naar wat iemand nog wél kan in plaats van naar wat niet meer kan.