Leerlingen van basisschool Kunstrijk kennis laten maken met diverse beroepen.

Kinderen van basisschool Kunstrijk in Klarendal weten vaak weinig van de wereld. De gang van zaken buiten de wijk is voor velen alleen bekend via de televisie. Een groot deel van de kinderen leeft in een eenoudergezin, waarbij de moeder werkloos is en de vader niet of nauwelijks in beeld. Dat maakt dat zij ook geen idee hebben van wat werk eigenlijk inhoudt en welke beroepen er voor hen mogelijk zijn. Het zou fantastisch zijn om de dertien kinderen van groep 8 kennis te laten maken met verschillende beroepen door met hen bedrijven te bezoeken. Daar kan ter plekke bekeken worden welke verschillende beroepen er binnen een bedrijf mogelijk zijn en welke werkzaamheden er uitgevoerd worden. De school denkt hierbij vooral aan beroepen waarbij de handen uit de mouwen gestoken worden, zoals een bakkerij, en/of die wat technischer van aard zijn zoals een bouwbedrijf.

De vraag

Bedrijfsbezoeken organiseren voor een groep van 13 kinderen. Vervoer kan door de school zelf geregeld worden. Liefst op vrijdagmiddag. De school is blij met een klein aantal bedrijfsbezoeken maar vindt dit zo belangrijk dat er ook iedere vrijdagmiddag tijd vrijgemaakt kan worden in het voorjaar van 2020.

Over Basisschool Kunstrijk

Ontwikkeling bevorderen van kinderen, bewustwording vergroten van de mogelijkheden die zij hebben om leuk werk te vinden dat bij hen past.