Stichting Voedselbank Arnhem e.o.

De Voedselbank Arnhem verstrekt gratis voedsel aan de armste mensen in de regio. Met uitsluitend onbetaalde vrijwilligers (inmiddels bijna 400) zorgen wij ervoor dat dit voedsel op de juiste plek terecht komt. Hiermee voorzien wij wekelijks bij onze 24 uitgiftepunten in ons werkgebied ongeveer 1100 gezinnen van een voedselpakket. We werken hiervoor samen met organisaties die onze cliënten helpen weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Onze taken zijn:
- Het voorzien van voedselpakketten aan onze eigen afgiftepunten in regio Arnhem
- Het voorzien van voedsel aan 21 voedselbanken in Gelderland en het oostelijk deel van Utrecht
Onze doelen zijn:
- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn armoede
  • Stichting Voedselbank Arnhem e.o. heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Om voedseloverschotten (tenminste houdbaar tot de zondag na afgifte) een goede plek te geven kunt u contact met ons opnemen.
Onze uitgaven zijn met name op het gebied van brandstof, gas, water en licht. Sponsoring (financieel of materieel) hiervan scheelt voor ons enorm. Er worden geen kosten gemaakt aan personeel; iedere vrijwilliger werkt onbetaald.
Ook zoeken wij een sponsoring voor drukwerk. We willen onze folders bijdrukken en we willen nog reclame auto stickers laten maken om onze belangrijkste sponsoren tegemoet te kunnen komen.
Vrijwilligers zijn ook zeker welkom, met regelmaat zijn we op zoek naar mensen voor onze afgiftepunten, maar ook mensen met ervaring als (heftruck)chauffeur, accountant of manager bijvoorbeeld.
Omdat het aantal aanvragen dat wij krijgen nog altijd stijgt, kunt u ook een leuke inzamelactie houden en op deze manier geld voor ons inzamelen.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

De logo’s van vaste sponsors worden op onze website getoond. Daarnaast zorgen wij in overleg voor publiciteit omtrent grote donaties op onze Facebookpagina en website.
Daarnaast heeft de Voedselbank grote naamsbekendheid en is het voor uw personeel en klanten gelijk duidelijk waar uw organisatie zich voor inzet.
Voor grote sponsors kunnen wij een rondleiding geven op onze locatie. Ook voor scholen die inzamelingsacties houden, kunnen wij bijvoorbeeld uitleg geven in de klas.

Matches door Stichting Voedselbank Arnhem e.o.

Matches voor Stichting Voedselbank Arnhem e.o.